Fauna

Thema’s > Fauna Frankrijk

De dierenwereld van Frankrijk sluit aan bij die van West-, Midden- en Zuid-Europa. Typische bergfauna is te vinden in de West-Alpen en de Pyreneeën. Door de sterke temperatuurverschillen in zee van de Atlantische Oceaan en Middellandse Zee hebben de kusten totaal verschillende fauna’s. Door de grote uitgestrektheid van het gebied treft men een aantal verschillende elementen onder de dierenwereld aan.

De genetkat bereikt in Frankrijk zijn noordgrens; de broedPlaatsen van de flamingo in de Camargue (Rhônedelta) zijn de noordelijkste in Europa en het Middellandse-Zeegebied. In deze delta broeden ook nog de kwak en de zilverreiger en ook de bever komt hier nog voor. Een ongebreidelde jacht op alle mogelijke soorten van wild en vogels heeft bijgedragen tot de verarming van de fauna; nationale parken en reservaten zijn nog te gering in aantal om het voortbestaan van talloze zeldzaam geworden soorten te waarborgen.

In de Pyreneeën komen nog bruine beren voor, die niet in het hooggebergte leven maar op de rand van het hoogste punt waar ook mensen wonen. Andere bergbewoners zijn marmotten, “isards” of Pyreneese antilope (gemzensoort), sneeuwpatrijs en de Pyreneese Desman of watermol, een nachtdier met zwemvliezen en een spitse snuit dat alleen in de Pyreneeën en de Kaukasus voorkomt.
De koning van de Pyreneeën is de lammergier, de grootste Europese gier met een vleugelwijdte tot drie meter. Andere gieren die hier nog voorkomen zijn de vale gier en de Egyptische gier. In de Alpen en de Pyreneeën leven op grote hoogte de gems en de steenbok en in de Alpen karakteristieke soorten als sneeuwhaas, alpenmarmot, alpenkauw, alpenkraai, en sneeuwhoen.

In het noorden en westen leven vele soorten vleermuizen, met name hoefijzervleermuizen en gladneuzen. Verder insecteneters als mol, egel en spitsmuis en knaagdieren als haas, konijn, hamster, eekhoorn, slaap- woel-, en echte muizen. Kleine roofdieren zijn wezel, marter, bunzing, das en otter en hoefdieren edelhert, ree en wild zwijn.
De Elzasser hamster, familie van de korenwolf, wordt met uitsterven bedreigd. In zes jaar tijd is het aantal hamsters in de Franse Elzas snel afgenomen. In 2001 waren er 1167 hamsterpopulaties en in 2007 nog maar 161. De hamster kan wel twintig centimeter groot worden. Hoewel de dieren zich in principe snel vermenigvuldigen, nemen ze door het verdwijnen van hun leefgebied snel in aantal af.

De vogelpopulatie kent eigenlijk geen echte bijzondere soorten. Voor allerlei zeevogels zijn er o.a. reservaten voor de kust van Bretagne en hier leven alken, zeekoeten, papegaaiduikers, aalscholvers, wulpen en jan-van-genten. De kustmoerassen in het westen en het zuiden van Frankrijk zijn pleisterPlaatsen voor trekkend waterwild. De rotsduif is een op de rotsen levende voorouder van de bekende stadsduif.

In Zuid-Frankrijk is het aantal diersoorten veel groter, onder meer door de mediterrane en Zuid-Europese soorten. Voorbeelden hiervan zijn de bijeneter, de scharrelaar en het grotere aantal reptielen en amfibieën.

Langs de Atlantische kust leeft de gewone zeehond en langs de kust van de Middellandse Zee monniksrob, bruinvis, tuimelaar en dolfijn. Op het eiland Corsica komt de moeflon voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *