Alsace

Plaatsen > Alsace

De regio Alsace (Nederlands: Elzas) ligt in het noorden van Frankrijk. Door de noordelijke ligging is de Alsace populair bij Nederlanders omdat het relatief dichtbij is. De Alsace bestaat uit 2 departementen, Bas-Rhin en Haute-Rhin.

De regio Alsace is een gebied dat bekend staat wegens zijn met geraniums gevulde dorpen, het middeleeuws erfgoed van Straatsburg, de heerlijke schotels “van choucroute garni” en zijn droge witte wijnen. De regio Alsace ligt tussen de machtige Rijn en de bergen van de Vogezen, de schilderachtige Elzas is Frans en maar ook Duits in zijn sociale politieke houdingen, in zijn smaken en eetlust.

Uit 58 voor Christus dateren de eerste Romeinse bronnen over de regio. In de 5de eeuw trekken de Alemannen de Elzas binnen; waar ze al snel worden verjaagd door de Merovingiërs die de regio reorganiseren met de hulp van de Kerk.

In de jaren 625-630 verschijnt de naam Elzas, een hertogdom dat ontbonden wordt rond 740-750. De scheiding in twee delen komt overeen met de huidige twee departementen: Bas-Rhin en Haute-Rhin.

In de 11de eeuw scheppen de Ottonische keizers het Heilige Roomse Rijk waarin de Elzas een belangrijk centrum vormt.

In de 12de eeuw vestigen de Hohenstaufen hun keizerlijke macht vanuit de Elzas, en stichten een aantal steden, met Hagenau als hoofdstad.

In de 13de eeuw worden de steden vrij. 10 daarvan scheppen in 1354 een onderling verbond: de Decapole.
De gotiek, waarvan de kathedraal van Straatsburg het hoogtepunt vormt, weerspiegelt de voorspoed van de regio.
De landbouw en de handel profiteren van de Rijnverbinding en de doorvoer naar Italië (St Gothard).

In de 15de eeuw is de Elzas een intellectueel middelpunt, begunstigd door de plaatselijke sterke opkomst van de boekdrukkunst.

De regio is een smeltkroes van Humanisme en Reformatie, de stellingen van Luther hebben veel succes en veroorzaken in 1525 de opstand van de boeren, die hardhandig wordt onderdrukt.

De renaissance in de Elzas is van invloed op de architectuur die de steden modelleert met schitterende openbare gebouwen en fraaie huizen van de burgerij. De Retabel van Issenheim van Grunewald tekent de overgang naar de Renaissance met een opmerkelijke picturale virtuositeit.

De voorspoed wordt ruw onderbroken door de Dertigjarige Oorlog. De Elzas wordt verwoest. Na de vrede van 1648 wordt de provincie geleidelijk opgenomen in het Koninkrijk Frankrijk.
Straatsburg wordt in 1681 ingenomen door Lodewijk XIV, en de Rijn vormt de grens. De wederopbouw en godsdienstige herovering door de Katholieke kerk zorgen voor een nieuw elan. Het is de bloeitijd van de barok en het classicisme, Franse en Duitse invloeden mengen zich in religieuze en profane gebouwen. De gouden eeuw van de orgelmakers, die een rijk en uniek erfgoed achterlaten.

Na de revolutie van 1789 wordt de Elzas volledig deel van de Franse Natie. In de Napoleontische tijd levert de Elzas vele manschappen en bestaansmiddelen aan het leger. Na 1815 en een bezetting ondergaat de regio een zware economische crisis.
De zakelijke burgerij moderniseert de economie en past deze aan. Door de opkomst van de industrie wordt rond 1850 de recessie overwonnen. De modernisering van de economie en de steden gaat voort…

Na 1871 vormt de Elzas samen met het noorden van Lotharingen een Duits Rijksland. In 1918 komt de Elzas terug bij Frankrijk, de streek profiteert van een bijzonder stelsel, met name door het behoud van de voordelen van de Duitse sociale wetgeving. De aanvankelijk bloeiende industrie ondergaat een economische crisis (1930), en heeft te lijden van de premissen van de Tweede Wereldoorlog.

Van 1940 tot 1944/45 zucht de regio onder het nazi-juk.

In 1949 voegt de Raad van Europa zich bij de eerste Europese instelling, de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart, in Straatsburg. Het Europees Parlement houdt er zitting en hier zetelt het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Straatsburg is naast Genève de enige stad met internationale instellingen zonder een nationale hoofdstad te zijn.

Deze veelbewogen geschidenis heeft zijn sporen nagelaten. Zo vindt u in de streek prachtige kstelen.

Het meest bekende kasteel in de Elsaz is “Haut-Koenigsbourg”, die één van de meestbezochte monumenten is. Het trekt 600.000 bezoekers per jaar. Het kasteel is gebouwd op een strategische positie in de 12de eeuw. Het doel was de wijn- en tarwe-routes welke van het noorden naar het zuiden lopen en de zilver- en zout- routes die van het westen naar het oosten lopen te beschermen. Het kastelel werd vernietigd door de Zweden tijdens de Dertig Jarige Oorlog en verlaten. In 1899, besliste Kaiser Wilhelm II dat het kasteel volledig herbouwd moest worden met het doel van dit een museum een symbool van de terugkeer van de Elzas naar Duitsland te maken. Hoewel vrij onlangs gebouwd, treft u in het kasteel nog de geest van de middeleeuwse architectuur. Binnen het gebouw zijn de muurschilderijen, meubilair uit de Renaissance en enorme gietijzerfornuizen nog altijd indrukwekkend. Een museum met middeleeuwse wapens is gevestigd in de kelder. U treft er kruisbogen, zwaarden en pantser in alle soorten.
Mere informatie: Château du Haut-Koenigsbourg, Château du Haut-Koenigsbourg, 67600 Orschwiller, Tel : 03 88 82 50 60  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *