Omgangsvormen in Frankrijk

 Thema’s > Omgangsvormen in Frankrijk

U zeggen
In Frankrijk wordt veel vaker dan in Nederland de U vorm gebruikt bij het aanspreken. Zelfs geliefden spreken elkaar thuis nog wel eens met ‘vous’ aan. Het is traditie, het is netjes. Het woord ‘vous’ straalt geen afstand uit, eerder respect.

Handen geven
Frankrijk staat bekend als een land waar men altijd handen schudt, al ontmoet men elkaar drie maal per dag. Toch lijkt het iets genuanceerder te liggen. Niet iedereen geeft elkaar een hand. Hoeveel handen de binnenkomende kan schudden hangt af van zijn maatschappelijke positie, zijn status in de groep. De lager geplaatste kijkt er wel voor uit een als hoger ervarene zomaar een hand te geven. De hoger geplaatste zal zuinig zijn op de lichamelijke aanraking die handen schudden is. Handen schudden gaat het makkelijkst onder bekenden. En onder mannen. Ga je naar de winkel waar men u kent, dan staat u toch zeker 10 keer handen te schudden of te kussen (Zie verder).

Kussen
Als de Fransen je beter kennen krijg je bij binnenkomst een bise, een twee, drie of soms zelfs viervoudige wangkus. Letterlijk vertaald is de bise een windvlaagje. Zo dient de kus ook gegeven te worden, het is meer een aanraking. Tijdens het kussen mogen de handen de armen en de schouders worden aangeraakt, maar het is niet gebruikelijk tegen de ander aan staan. Je buigt je dus naar voren teneinde het lichaam van de ander niet aan te raken.
De bise wordt voornamelijk alleen uitgewisseld onder vrouwen onderling en tussen man en vrouw (Uitzondering in homoseksuele en artistieke kringen). Mannen die elkaar omhelzen, en kussen, president Mitterrant deed dit nogal eens publiekelijk, valt niet onder de bise.
Wanneer u geacht wordt twee, drie, of zelfs vier keer te kussen, is voornamelijk streekgebonden: Parijs, Nantes en Noord Frankrijk: 4x. de Provence 3x. Bordeaux: 2x. Ook dat zijn gewoon tradities.

Afstanden
In Angelsaksische landen, en ook in Nederland houdt men graag een behoorlijke afstand aan tussen mensen. Neemt u bijvoorbeeld de lift, In nederland zullen de mensen zich netjes over de ruimte verdelen en zo de grootste afstand creeren tussen de mensen in de lift. In Frankrijk zult u als Nederlander snel het gevoel krijgen dat de Fransman te dicht bij komt. Dat is geen opdringerigheid, dat is slechts uw gevoel.

Kleding
Zeker in de stad gaan vrouwen van alle leeftijden vaak verzorgd gekleed, ook in vrijetijdskleding.

Overtuigend uitdrukken
Fransen vinden Nederlanders snel onbeleefd. Wij zeggen ‘ja’ en ‘nee’, de Fransman zegt ‘peut-être’ en ‘je ne suis pas sûr’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *