Grondwet Frankrijk

Thema’s > Grondwet Frankrijk

De Grondwet van Frankrijk dateert van 4 oktober 1958 en regelt het functioneren van de staatsinstellingen van de Vijfde Republiek. De Grondwet van Frankrijk is verscheidene malen herzien:

1962; de verkiezing van de Franse president via algemene rechtstreekse verkiezingen,1993; de invoering van een nieuwe titel inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leden van de regering, 1995; de instelling van één enkele zittingsperiode voor het Parlement en uitbreiding van het referendum,1998; overgangsbepalingen ten aanzien van Nieuw-Caledonië,1999; oprichting van de Economische en Monetaire Unie, gelijke toegang voor vrouwen en mannen tot gekozen functies en erkenning van de rechtelijke bevoegdheid van het internationaal strafhof, 2000; verkorting van de ambtstermijn van de president.

De volledige tekst van de Grondwet in het Frans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *