Drugbeleid Frankrijk

Thema’s > Drugs

Het gebruik van verdovende middelen en het binnenbrengen hiervan in Frankrijk is streng verboden, met inbegrip van de in Nederland gedoogde, zogeheten softdrugs.

Volgens het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) heeft 4,8% van de Fransen tussen 15-64 jaar in de aan het onderzoek voorafgaande maand cannabis gebruikt, vergeleken met 3,3% in Nederland. 9,8% van de Franse jongvolwassenen tussen de 15-34 jaar had de afgelopen maand cannabis gebruikt, vergeleken met 5,6% in Nederland. Het percentage Franse jongeren dat cannabis gebruikt, wijkt nog sterker af van elders in Europa, namelijk 12,7% vergeleken met 5,3% in Nederland.

De wet van 31 december 1970 is in Frankrijk van toepassing op het gebruik van verdovende middelen, waaronder cannabis.

Volgens artikel L-628 van het Wetboek van Volksgezondheid (Code de la Santé Publique) is elk gebruik van verdovende middelen verboden, en dientengevolge strafbaar. Overigens wordt in de wet niet gesproken van verslaving (toxicomanie), maar alleen van het gebruik van verdovende middelen (usage des stupéfiants). Hierbij word geen onderscheid wordt gemaakt tussen soft- en harddrugs, noch tussen gebruik in de privésfeer en in het openbaar, noch tussen regelmatig en incidenteel gebruik.

Iemand die de wet overtreedt, begaat een misdrijf en is dus volgens de wet een delinquent. Overtreding van de wet kan worden bestraft met een gevangenisstraf van twee maanden tot een jaar en/of een boete van 75,- tot 4.000,- Euro. Een gebruiker die ook bij verkoop, vervoer of teelt betrokken is, riskeert een strengere straf (maximaal tien jaar en een boete tot 7,5 miljoen Euro), die verlaagd kan worden als de gebruiker informatie over andere verdachten geeft.

Wet nr. 2021-695 van 1 juni 2021, gericht op het voorkomen van het gevaarlijke gebruik van lachgas, stelt een beschermend kader vast door te voorzien in:

  • Het verbod op het verkopen of aanbieden van lachgas aan minderjarigen, ongeacht de verpakking, in alle bedrijven; openbare plaatsen en op internet. Overtreding van dit verbod wordt bestraft met een boete van € 3.750;
  • Een minderjarige ertoe aanzetten een consumentenproduct te misbruiken om psychoactieve effecten te verkrijgen, is een overtreding waarop een boete van € 15.000 staat.
  • Verbod op verkoop of aanbieding, ook aan volwassenen, in drankgelegenheden en tabakswinkels (boete € 3.750)
  • E-commercesites moeten het verbod op de verkoop van dit product aan minderjarigen vermelden op de pagina’s waarop een online aankoop van dit product mogelijk is, ongeacht de verpakking (boete van € 3.750)
  • Ook is het verboden om producten te verkopen en distribueren die specifiek bedoeld zijn om de winning van lachgas te vergemakkelijken, zoals ‘crakers’ en ballonnen (boete € 3.750).

De lijst van alle illegale drugs vindt u terug via deze site (in het Frans).

In januari 2014 vaardigde Frankrijk een wet uit waardoor medicinale cannabis werd toegestaan.

Bronnen:

  • Sensiseeds.com
  • drogues.gouv.fr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *